voor mensen en merken
 
those who don't dive will never swim

ON YOUR MARK 

CALM begint met een vraag: "Wat is het échte probleem?"  Wanneer we daar een helder antwoord op hebben kan er een focus worden geformuleerd en aan een échte strategie worden gewerkt. In een merksessie gaan we in op wat jouw merk drijft en hoe je in het hart en hoofd van je doelgroep komt. Met de belangrijkste merkwaarden maken we een geloofwaardig merkverhaal.

START Bij jouw merk draait het om resultaat. Je bent resultaat gedreven en moet een heldere positie kiezen om je merk te onderscheiden. CALM helpt bij positionering door strategie, visie op communicatie en een eigen merkverhaal. Kennis over de mensen die merken willen bereiken zetten wij in bij de conceptontwikkeling. De perfecte starthouding van je merk is de uitgangspositie voor het bereiken van succes.

PUSH OFF Met een krachtige afzetstrategie en scherpe tactiek als fundament ontwikkelen wij creatieve proposities. Daarbij is partnerschap voor CALM cruciaal; dus niet vóór de opdrachtgever maar mét de opdrachtgever. We schrijven en schetsen tot we zijn waar we moeten zijn: een onderscheidend communicatieconcept. 

DIVE Met de klantbeleving als kompas vullen we de belangrijke contactmomenten in met content en design. Altijd met een 360° duikbril. Wanneer nodig werken we samen met (bestaande) partners van de opdrachtgever. Het gaat er niet om dat we alles zelf doen, we willen het beste doen. Wel houden we graag de regie, zodat alles goed bij elkaar past. Want geloofwaardigheid maakt het verschil.

FINISH Omdat we vooraf de focus hebben neergezet, meten we tijdens een project of alles werkt zoals we bedacht hebben. Waar nodig sturen we bij, want uiteindelijk draait alles om het resultaat. Na afloop blikken we met de opdrachtgever terug, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daar leren we samen van, om het de volgende keer eventueel nóg beter van start te gaan.